Samarbejdspartnere

RCYN's beliggenhed på Ydre Nørrebro med fokus på Haraldsgadekvarterets børn og unge har medført gode, solide og tætte samarbejdspartnere. Hensigten er at skabe positive fællesskaber fyldt med aktivitets- og udfoldelsesmuligheder for kvarterets børn og unge. Aktiviteterne kan være af fysisk karakter såsom fodbold, styrketræning, thai boxing eller af faglig karakter som lektiecafe, projektansøgninger, workshops og erhvervsvejledning. Fælles for alle aktiviteter er, at de alle rummer en form for læring, og at de unge udvikler sig socialt, kreativt og fagligt gennem aktiviteterne.

 

RCYN samarbejder bl.a. med:

Aldersrogade - Vores Kvarter

Danmarks Atletik Forbund

Dansk Flygtningehjælp

Everyday Project - CPH Dox

Fritidsakademiet - under Verdenskulturcenteret og Hotspot

Københavns Madhus

Red Barnet Ungdom

Undervisningsministeriet

Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ungdomsskolen København

2200Kultur

Osramhuset

Jobkonsulenter

Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

SR Bistand - Frivillighedscenter

De andre institutioner under Center for Forebyggelse og Rådgivning, Københavns Kommune