Foreninger

RCYN er ikke alene om at tilbyde aktiviteter og projekter rettet mod unge. Det er en stor glæde for os at samarbejde med flere organisationer og foreninger om i fællesskab at fremme udbuddet af aktiviteter for unge på Ydre Nørrebro. Vore samarbejdspartnere spænder fra store landsdækkende foreninger til lokale nystartede foreninger, og vi har mulighed for at indgå mange former for samarbejde. Vi tilbyder dels lokaler i RCYN til foreninger og dels samarbejder vi med foreninger, der har hjemme i andre lokaler; eksempelvis om rekruttering af unge, fælles indsatser i lokalområdet m.v.

 

P.t samarbejder vi med følgende foreninger om aktiviteter:

UNGDOMMENS RØDE KORS kører hver torsdag Drengeklubben med faste frivillige.

 

RED BARNET UNGDOMs frivillige driver hver søndag Pigeklubben og faciliterer mandag til torsdag Lektiehjælp i RCYNs lektiecafe.

 

COPENHAGEN PARKOUR bruger byens rum og RCYN's grå sal som træningsplads.

 

NØRREBRO FIGHTERS har træning i kickboxing for drenge og piger på flere alderstrin fire dage om ugen.

 

COPENHAGEN MUAY THAI (CMT) træner thai boxing for drenge og piger på flere alderstrin seks dage om ugen.

 

NØRREBRO FF træner fodbold på fire forskellige hold.

 

SKATE NORDIC træner løbehjul og rulleskøjter. 

 

CORE træner Calisthenics i RCYN.

 

Samarbejde med frivillige foreninger og organisationer

Hvis I er en etableret forening med et tilbud, som er interessant for RCYNs unge, er vi altid interesserede i at indgå et samarbejde.

 

RCYN stiller lokaler og andre faciliteter til rådighed, mens foreningerne organiserer selve aktivitetsarbejdet. Hver forening får tilknyttet en af RCYNs kulturpiloter som kontaktperson, som kan bruges til sparring omkring den daglige drift, rekruttering, arrangementer etc.

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i en projektbeskrivelse, som foreningen udarbejder. Herefter underskriver vi en frivilliggruppekontrakt. De enkelte frivillige underskriver desuden individuelle frivillighedskontrakter med RCYN og fremviser derudover børneattest.

 

Foreningen skal arbejde med RCYNs unge som sin primære målgruppe. Det betyder konkret, at mindst halvdelen af foreningens brugere skal udgøres af Haraldsgadekvarterets børn og unge mellem 13 og 18 år. Alle unge, som deltager i foreningens aktiviteter, skal registreres som brugere af RCYN med samtykke af deres forældre. Foreningen står selv for at opkræve evt. kontingent.

 

Hvis I vil høre mere om, hvad RCYN kan tilbyde Jeres forening, og hvad et samarbejde konkret vil indebære, kan I kontakte centerkoordinator Sakorn Sukijphitayanan på emailadresse sakorn@kantara.dk.

 

Se hvem vi ellers samarbejder med under 'Samarbejdspartnere'.